شرکت مهندسی فلزپاش از سال 1373  تا کنون پروژه های متعددی را در زمینه های ایجاد پوششهای سرامیکی و فلزی و
بازسازی قطعات صنعتی با صنایع حمل و نقل، نیروگاهی، نفت و پتروشیمی، نساجی و ... به انجام رسانده است.
فعالیتهای اصلی این شرکت عبارتند از:
1- ارائه خدمات پوشش و بازسازی با انواع روشهای اسپری حرارتی،
2- ارائه محصولات شامل تجهیزات پلاسما اسپری، اسپری سوخت اکسیژن سرعت بالا(HVOF) ، اسپری حرارتی شعله ای،
تجهیزات جنبی و قطعات یدکی مربوطه
3- پژوهش بر روی روش های نوین پوشش های اسپری حرارتی و توسعه پوشش های مناسب برای شرایط کاری خاص
شرکت مهندسی فلزپاش