اسپری حرارتی شعله ای پودری
اسپری حرارتی شعله ای سیمی
ما به صنایع مختلف خدمات بازسازی قطعات مکانیکی به روش متال اسپری ارائه می دهیم. بعنوان مثال بازسازی محل بیرینگ انواع شفت ها، هوزینگ بیرینگ قطعات، بازسازی غلتک های فولادی صنایع چاپ و . . . قابل ذکر است. همچنین پوشش های سخت (Fusion Bonding) بر قطعات تحت سایش یا خوردگی شدید را انجام می دهیم.
خدمات پوشش های اسپری حرارتی شعله ای
شرکت مهندسی فلزپاش
فرآیند اسپری حرارتی شعله ای را می توان به دو گونه اسپری شعله ای پودری و اسپری شعله ای سیمی تقسیم بندی کرد.
در اسپری حرارتی پودری ذرات پودر توسط گاز حمل کننده به درون شعله اکسی استیلن یا اکسی پروپان برده می شود و
در آنجا به حالت خمیری یا ذوب در آمده بسوی سطح در حال پوشش رانده می شود. در روش اسپری حرارتی سیمی ماده
پوشش بصورت یک مفتول توسط wire feeder متصل به تورچ به درون شعله هدایت می شود و سپس نوک ذوب شده
مفتول توسط جریان هوا در نازل اتمایزینگ به حالت پودر در می آید و بسوی سطح زیر لایه رانده می شود.