انواع پوشش ها
با روش پلاسما اسپری پوشش های سرامیکی، سرمتی و فلزی ایجاد می گردند. برای مثال:
- پوشش های عایق حرارتی (اکسید زیرکنیم، اکسید آلومینیم)،
- پوشش های مقاوم به خوردگی داغ (نیکل-آلومینیم، نیکل-کرم)،
- پوشش های مقاوم به سایش (اکسید کرم، کاربید کرم، اکسید آلومینیم، کاربید تنگستن+کبالت)،
- پوشش های چسبنده (نیکل-آلومینم، نیکل-آلومینیم-مولیبدن، نیکل کرم)،
کاربردها
- پوشش قطعات نیروگاهی (شرود سگمنت ها، ترانزیشن پیس ها، محفظه های احتراق و پره های کمپرسور) ،
- قطعات صنایع ریسندگی (غلتک ها و قطعات در تماس با نخ) ،
- صنایع نفت و پتروشیمی (نشت بند مکانیکی، سطوح نشط بندی بوش ها)،
- صنایع چاپ (غلتک ها، تیغه های سایشی) ،
- صنایع فولاد (عایق الکتریکی الکترود کوره القایی)،
- قطعات مهندسی دما بالا (پوشش های عایق حرارتی) و غیره.                                       .
شرکت مهندسی فلزپاش
خدمات پوشش پلاسما اسپری